31.10.07

برف صدهزار دلاری کیارستمی

روز سی و یک اکتبر حراج کریستیز(cristie’s auction) توی تالار گلدفین برجای امارات دبی برگزار شد. کریستیز یکی از حراجیهای معتبر جهانه که مرکزش توی لندنه و سه ساله که توی دبی هم حراجی میذاره. شب اول مال آثار هنری بعد از جنگ جهانی و هنر معاصر بود با تمرکز روی هنرمندای عرب و ایرانی. شصت و چار تا اثر ایرانی توی حراجی شرکت داده شد.
یه کار از عباس کیارستمی به نام برف بود روی بوم با عرض حدود دو ونیم متر که صدهزار دلار فروش رفت. قیمت کارشناسی براش بین بیست و پنج تا سی و پنج هزار تا برآورد شده بود. (عکسها:محمدحامد زینلی)