17.2.08

کاغذ دیحیتال، هم

وب ساعت عزیزمان، کاغذ دیجیتال، راه افتاد. اول ژانویه رسما افتتاحش کردیم و فرستادیمش هوا و الان بیشتر از یه ماهه که مرتب به روزش می کنیم و از آنچه فرهنگ و هنر در این مملکت همجوار ایران هست، براتون تعریف می کنیم.
هم میتونید ازین لینک ببینیدش، هم از اون لوگوی کاغذ دیجیتال کنار این وبلاگ.
دست مریم درد نکنه که که طرح خیلی خوبی به ذهنش رسید و دست خودم درد نکنه.
بچه‌های اهل هنر و فرهنگ دبی خیلی کمک بزرگی هستن و تا حالا کم نذاشتن.