19.5.09

در می‌گذرد با سودایی که می‌برد

یک خبرگزاری امروز می‌نویسد که سیاوش شاملو فرزند احمد شاملو درگذشته است. با خودم فکر می‌کنم او که تازگی‌ها بر سر اسباب و اثاث پدرش که شاعر محبوب خیلی‌ از این مردم بود، مشکلاتی با آیدا همسر شاملو داشت. حق دادن به این یا آن کار من نیست، اما به نظر می‌رسید او برنامه‌ها برای این اسباب و اثاث آن سال‌های پیش درگذشته دارد، پس چرا نماند و کارش را تمام نکرد.
فکر می‌کنم به مرگ. فکر کن!