24.11.11

وقتی خواب است

سالها می پرسیدم از خودم: چگونه می شود که در فیلم ها، وقتی پدر یا مادری بچه کوچکی را که در خواب است می بوسد یا نوازش می کند، بچه از خواب خوش نمی پرد و پریشان نمی شود
الان، این روزها، می دانم که می شود. این روزها صورت کوچکش را که در خواب است می بوسم و او از خواب نمی پرد و اصلا پریشان نمی شود