26.12.12

آموزش رنگ ها

خیلی بعید می دانم که مامان وقتی یک سال ‍و سه چهار ماهه بودم، نشسته باشد پای من که اسم رنگ ها را یادم بدهد... واقعا اهمیتی هم برایم ندارد. چون الان ۱۶ میلیون رنگ می شناسم که با آنها رفیقم، خودم برای خیلی از آنها اسم گذاشته ام. می توانم هر وقت دلم خواست، هر طرحی را که دلم خواست، به انتخاب خودم از هر رنگی از این میلیون ها رنگ در آورم. بعضی روزها هم بالاخره یکی از همکاران طراحم صدایم می کند و برای کمک کردن در انتخاب رنگ می گوید: 
Can I borrow your eyes?